Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door MULTICORE met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daarom is MULTICORE vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. MULTICORE kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

MULTICORE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Tevens aanvaardt MULTICORE geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van MULTICORE opgenomen informatie.

Bezoekers van deze website mogen niet (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van MULTICORE anders dan voor eigen gebruik op enige manier vermenigvuldigen, verspreiden of openbaar maken.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.